patz nieuws 1   Start PaTz-groep   patz portal register 1   vraag antwoord 1  

Film: 'Als je niet meer beter wordt'

Bron: Elaa, Huisartsenkring Amsterdam   

Elaa, Huisartsenkring Amsterdam en patiënten vinden het belangrijk om bewustwording en discussie op gang te brengen over het proces rondom langdurig palliatieve patiënten en hebben daarom de film gemaakt: 'Als je niet meer beter wordt'.

In gesprek over de laatste levensfase in vier talen

Bron: Pharos    

Films die het praten over de tijd voor het sterven stimuleren. Dezelfde film, steeds met andere acteurs en in een andere taal. Papiamento, Kantonees (met ondertitels in het Mandarijn), Turks en Berbers.

3 Gouden lessen over hoop in de palliatieve fase

Bron: ZonMw    

Hoop doet leven, op hoop van zegen en tussen hoop en vrees. Zomaar wat uitdrukkingen die aangeven hoezeer hoop verweven is met het leven. Huisarts en kaderarts palliatieve zorg Anouk Bovenkerk spreekt met veel van haar patiënten over hoop. Zeker in de palliatieve fase.

PaTz-GGz

Bron: Radboudumc / Stichting PaTz   

Wetenschappelijk onderzoek naar palliatieve zorg voor mensen met psychiatrische problematiek; ontwikkeling en evaluatie van de PaTz-GGz.

Binnen het ZonMw-programma Palliantie, doet het Radboudumc in samenwerking met Stichting PaTz onderzoek naar palliatieve zorg voor mensen met psychiatrische problematiek. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen en evalueren van een module binnen de PaTz-methodiek voor deze doelgroep; de PaTz-GGz.

Passende zorg is niet vanzelfsprekend in de laatste levensfase

Bron: Eva Bolt    

Op 2 november 2017 is Eva Bolt gepromoveerd aan het VUmc in Amsterdam. De huisarts in opleiding onderzocht wat passende zorg in de laatste levensfase inhoudt en welke rol behandeling gericht op levensverlenging hierin speelt. Daarnaast onderzocht zij welke rol artsen spelen indien een patiënt een wens heeft tot bespoediging van het levenseinde. Bolt concludeert dat passende zorg in de laatste levensfase voor iedereen iets anders kan betekenen: ‘Patiënten kunnen er niet vanuit gaan dat hun idee van passende zorg overeenkomt met wat hun artsen als passende zorg zien. Daarom is het zo belangrijk om hierover in gesprek te gaan.’

Resultaten PaTz Monitor 2017

Bron: VUmc Expertise Centrum Palliatieve Zorg    

De PaTz Monitor is opgezet om het functioneren van de PaTz-groepen te evalueren. De resultaten van de monitor laten duidelijk zien dat deelnemende zorgverleners de meerwaarde ervaren van het werken in een PaTz-groep.

De PaTz Monitor is door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc uitgevoerd in opdracht van Stichting PaTz. 

PaTz Symposium 2018: Communicatie met patiënt en naasten

Bron: Stichting PaTz

Op woensdag 28 maart 2018 vond het 7de PaTz-symposium voor deelnemers aan PaTz-groepen en leden van PalHAG plaats. Tevens was het mogelijk een introductiebijeenkomst voor huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en consulenten die een PaTz-groep willen starten bij te wonen.

PaTz Portal nu toegankelijk voor PaTz-groepen in hele land

Bron: Stichting PaTz

Op ongeveer 150 plekken in het land komen huisartsen, wijkverpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg samen in PaTz-groepen om af te stemmen over de zorg van palliatieve patiënten in hun werkgebied. Het zijn tweemaandelijkse besprekingen over mensen met een levensverwachting korter dan een jaar. Een van de uitgangspunten van PaTz is het vroegtijdig identificeren en proactief plannen van zorg met behulp van een palliatieve zorgregister. Sinds begin november dit jaar is de PaTz Portal landelijk beschikbaar en hebben alle PaTz-groepen de mogelijkheid om de PaTz Portal te gebruiken voor het registreren van palliatieve patiënten.

Vooraankondiging PaTz Symposium

Bron: Stichting PaTz   

Woensdag 28 maart 2018
Locatie: PERRON-3 te Rosmalen
Reserveert u deze datum alvast in uw agenda?

16.00-17.00 uur Introductiebijeenkomst voor huisartsen en (wijk)verpleegkundigen die nog niet bekend zijn met PaTz en interesse hebben om een PaTz-groep te starten.
17.15-18.00 uur Ontvangst met broodjes
18.00-21.00 uur Symposium

Rapport behoefte-inventarisatie palliatieve zorg in de eerste lijn

Bron: VUmc Expertisecentrum Palliatieve Zorg   

In 2016 is in het kader van het ZonMw-Palliantie project ‘Further development of PaTz as an instrument for improving palliative care in the primary care setting’ een behoefte-inventarisatie uitgevoerd onder betrokkenen bij palliatieve zorg in de eerste lijn. In een online vragenlijst is aan huisartsen, wijkverpleegkundigen, patiënten, naasten, geestelijk verzorgers en vrijwilligers gevraagd wat er volgens hen nodig is om de palliatieve zorg in de eerste lijn te verbeteren, inclusief de mogelijke rol van PaTz hierbij.

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam